Informace, podmínkyVšechny PF přání tiskneme na kvalitní tvrdý křídový papír za použití pouze vlastního tiskového vybavení. Naše firma disponuje moderním produkčním digitálním tiskovým strojem a velkou stohovou řezačkou. Přání tiskneme v co nejkratších možných termínech, snažíme se i v předvánočním shodu dodat vyrobit přání nejpozději do dvou dnů od potvrzení objednávky nebo grafické korektury. Hotová přání si pak můžete vyzvednout osobně v jedné ze 13-ti poboček v celé ČR a nebo je můžeme odeslat kurýrní službou.


TERMÍN VÝROBY

Všechna přání se snažíme vytisknout co nejdříve - ideálně hned po potvrzení objednávky nebo grafické korektury. Průměrný termín výroby je 1-3 dny od potvrzení.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr: 21x9,9 cm (rozměr DL)
Váha papíru: 300g/m2
Povrchová úprava papíru: matná křída
Barevnost: CMYK (plnobarva)
Kvalita tisku: fotografická


VLASTNÍ GRAFICKÉ PODKLADY

Můžete si u nás nechat zpracovat grafický návrh (viz. Grafické návrhy) a nebo dodat vlastní návrh PFky. V případě, že máte již PFky graficky zpracované, můžete nám je poslat emailem na adresu info@bonamedia.cz.

Parametry pro zaslání vlastních podkladů:

- formát souboru: PDF, EPS, AI , SVG
- rozlišení: 300dpi
- barevnost: CMYK (v případě druhé černobílé strany použijte pouze černou barvu, může být v různých stupních tmavosti)
- všechny texty musí být převedeny na křivky (vektory)
- rozměry přání jsou 21x9,9 cm
- přání musí být na každé straně 2 mm prostor pro ořez - tzv. spad

V případě oboustranného tisku, můžete druhou stranu PF poslat jako samostatný soubor a nebo v PDF jako další stránku. V jednom PDF je možné mít i více druhů přání.

Doporučujeme: současně s návrhem poslat i náhled PFky (v JPG nebo GIF), kvůli kontrole před tiskem.

Upozornění: pro kvalitní tisk nelze použít naskenovanou již hotovou PFku a grafické návrhy v souborech s příponou GIF, BMP, DOC, XLS, PPT.

Za kvalitu tisku Vámi dodaných podkladů nezodpovídáme, ale i tak před tiskem děláme textové i grafické kontroly a v případě nějakých problémů Vám ihned informujeme.


REKLAMACE

Reklamace přání se vztahuje na evidentně prokazatelné chyby způsobené při tisku nebo při dopravě. Odběratel je povinen si přání při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní může tím ztratit možnost pozdější reklamace.

Přání nelze reklamovat v případě vytištění nesprávných nebo neúplných údajů dodaných (nebo schválených) klientem, který je povinen před tiskem překontrolovat všechny údaje a potvrdit jejich správnost. Reklamace se také nevztahuje na textové a grafické chyby v hotových tiskových podkladech, které si klient sám dodá. Přání nelze reklamovat při poškození nesprávným skladováním nebo použitím zákazníkem.

V případě reklamace je nutné vrátit všechny reklamované přání. V případě, že klient dodá pouze část reklamovaných přání zpět, má nárok na výměnu právě tohoto dodaného počtu. Výrobce si nechává právo 10 dní na posouzení reklamace.

Veškeré další zde neuvedené ujednání se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) nebo obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).


PROVOZOVATEL WEBU

BONA MEDIA s.r.o.
Langrova 1227/1d
627 00 Brno

tel.: 606 101 773
e-mail: info@bonamedia.cz
www.bonamedia.cz

IČ: 28280547, DIČ: CZ28280547
OR KS v Brně, C 58375
č. ú. Fio banka, a.s. 2400215595/201